Om bruk av blomster

Vi har sterke tradisjoner for å gi blomster til noen som har mistet en av sine kjære. Det er også vanlig at vi pynter kirker og andre seremonirom med blomster ved gravferd. Sorgbinderi, eller blomster til kondolanse er for de fleste en selvfølgelig del av forberedelsene til noens gravferd.

Det er derfor meget viktig for oss i Begravelsesbyrået Landsem at vi har gode avtaler med profesjonelle blomsterdekoratører som kan bistå med levering av sorgbinderi av høy kvalitet. Sammen med Vårtun Blomster(Interflora) i Steinkjer har vi etablert et meget godt samarbeid. Blomsterbestillinger kan gjøres hos oss på vårt kontor, pr telefon eller hos Vårtun Blomster.

Sløyfetekst

Bestilling

Nedenfor finnes en del bilder og eksempler på forskjellig sorgbinderi. Ved ønske om bestilling av noen av forslagene kan du sende mail eller inge og referere til nummer og navn på den aktuelle dekorasjonen du ønsker.

Alle dekorasjonene som her er vist kan leveres med sløyfer for tillegg i prisen. Her finner du forslag til sløyfetekster.

Kistedekorasjoner

Kistedekorasjoner er blomstene som ligger oppå kisten. Disse blomstene er fra den eller de aller nærmeste pårørende.

Krans

Kranser gis ofte fra nære pårørende som søsken, nære familievenner, speiselag, arbeidsgiver, lag og foreninger.

Blomsterhjerte

Blomsterhjerte gis ofte fra barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Ofte monteres disse i fotenden av kisten eller de plasseres på stativ ved enden av kisten. Ved barnedødsfall er det også vanlig at slike blomsterdekorasjojner gis fra både pårørende, familie og venner.

Blomsterkors

Blomsterkors gis ofte fra barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Ofte monteres disse i fotenden av kisten eller de plasseres på stativ ved enden av kisten. Ved barnedødsfall er det også vanlig at slike blomsterdekorasjojner gis fra både pårørende, familie og venner.

Bårebuketter og båredekorasjoner

Bårebuketter og båredekorasjoner gis gjerne av familie, venner og bekjente. Naboer og arbeidskolleger. Disse dekorasjonene plasseres gjerne på siden av, forran og bak båren.

Om bildene

Alle ilustrasjoner er hentet fra www.interflora.no

Blomstene som er vist på bildene er ment som eksempler på forslag til form og farge.

Blomsterdekoratørene setter opp dekorasjoner etter kundens ønsker.

Vi gjør oppmerksom på at noen blomster er sesongavhengige.

Døgnbemannet vakttelefon 741 64 600

    Mobil: 464 15 003      ~      E-post: [email protected]

Hvis du er i den situasjon at du trenger hjelp i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av noens gravferd, er det fint om du ringer oss og avtaler en samtale (ofte kalt konferanse eller pårørendesamtale). Slik vil vi kunne gi samtalen med pårørende den tid og prioritet den fortjener. Konferansen med pårørende varierer alt etter pårørendes behov og ønske om hjelp, og man bør sette av en, til en og en halv time. Samtalen kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted. -Alt etter pårørendes ønske.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum. Vi har gratis parkering i vår bakgård. Det er også stor parkering i gaten foran kontorene. Kontoret er bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 10:00 og 14:00. I noen sammenhenger kan vi ha behov for å stenge kontoret. Dette skjer unntaksvis, men på grunn av pågående oppdrag der vi er ute for å hjelpe pårørende i forbindelse med noens bortgang. Om du skulle komme til stengt dør, vil du finne telefonnummer og en forklaring på en informasjonstavle på døren.

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

4 + 15 =