Spørsmål og utfordringer

Når noen dør dukker det opp mange spørsmål og utfordringer hos den eller de som er etterlatte og skal sørge for den avdødes gravferd. For de som ønsker hjelp i en slik situasjon, er det fint å kunne ta kontakt med et begravelsesbyrå for å få råd og veiledning.

Hvem skal sørge for gravferden?

Rent juridisk er det vanligvis klart hvem som har ansvar for, og rett til å gjennomføre en gravferd. Dette dreier seg i første rekke om ektefelle, samboer, partner eller barn. Om pårørende er uenige om hvordan gravferden skal forløpe, er det kommunen som bestemmer hvem som skal få rett til å sørge for gravferden. Hvis du er i en situasjon der noe av dette er uklar, eller du lurer på øvrige juridiske forhold ved noens bortgang, kan du lese mer om dette i «Gravferdsloven»

Konferansen

Den eller de pårørende som tar ansvar for gravferden tar kontakt med begravelsesbyrået for å avtale et møte. Dette møtet sammen med pårørende kaller vi en «konferanse». Det er absolutt en fordel for alle parter at det gjøres en forhåndsavtale om tidspunkt og sted for konferansen. Da kan vi gi konferansen den prioritet og ro den fortjener. Konferansen kan skje ved vårt kontor, hjemme hos pårørende eller på annet ønsket sted.

Døgnbemannet vakttelefon 741 64 600

    Mobil: 464 15 003      ~      E-post: [email protected]

Vi kan hjelper deg med planlegging og tilrettelegging av noens gravferd. Du kan ringe når som helst for å avtale et møte (ofte kalt pårørendesamtale eller konferanse). Møtet kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted. -Alt etter pårørendes ønske.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum.

Kontoret er bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 09:00 og 15:00.

Gratis parkering i umiddelbar nærhet.

 

 

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

3 + 2 =