Spørsmål og utfordringer

Når noen dør dukker det opp mange spørsmål og utfordringer hos den eller de som er etterlatte og skal sørge for den avdødes gravferd. For de som ønsker hjelp i en slik situasjon, er det fint å kunne ta kontakt med et begravelsesbyrå for å få råd og veiledning.

Hvem skal sørge for gravferden?

Rent juridisk er det vanligvis klart hvem som har ansvar for, og rett til å gjennomføre en gravferd. Dette dreier seg i første rekke om ektefelle, samboer, partner eller barn. Om pårørende er uenige om hvordan gravferden skal forløpe, er det kommunen som bestemmer hvem som skal få rett til å sørge for gravferden. Hvis du er i en situasjon der noe av dette er uklar, eller du lurer på øvrige juridiske forhold ved noens bortgang, kan du lese mer om dette i «Gravferdsloven»

Konferansen

Den eller de pårørende som tar ansvar for gravferden tar kontakt med begravelsesbyrået for å avtale et møte. Dette møtet sammen med pårørende kaller vi en «konferanse». Det er absolutt en fordel for alle parter at det gjøres en forhåndsavtale om tidspunkt og sted for konferansen. Da kan vi gi konferansen den prioritet og ro den fortjener. Konferansen kan skje ved vårt kontor, hjemme hos pårørende eller på annet ønsket sted.

Døgnbemannet vakttelefon 741 64 600

    Mobil: 464 15 003      ~      E-post: [email protected]

Hvis du er i den situasjon at du trenger hjelp i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av noens gravferd, er det fint om du ringer oss og avtaler en samtale (ofte kalt konferanse eller pårørendesamtale). Slik vil vi kunne gi samtalen med pårørende den tid og prioritet den fortjener. Konferansen med pårørende varierer alt etter pårørendes behov og ønske om hjelp, og man bør sette av en, til en og en halv time. Samtalen kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted. -Alt etter pårørendes ønske.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum. Vi har gratis parkering i vår bakgård. Det er også stor parkering i gaten foran kontorene. Kontoret er bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 10:00 og 14:00. I noen sammenhenger kan vi ha behov for å stenge kontoret. Dette skjer unntaksvis, men på grunn av pågående oppdrag der vi er ute for å hjelpe pårørende i forbindelse med noens bortgang. Om du skulle komme til stengt dør, vil du finne telefonnummer og en forklaring på en informasjonstavle på døren.

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

12 + 10 =