Om sløyfer

Når man gir blomster til en gravferdsseremoni, en begravelse eller bisettelse, har man mulighet til å bestille med sløyfer. Disse sløyfene kan innholde enkle vers eller gode ord som en siste hilsen til den som er død.

Her er noen eksempler på tekster som kan benyttes. Kanskje finner du ingen som passer. Se om du da finner kombinasjoner av forslagene som du setter sammen til en mer personlig hilsen fra bare deg.

Hvis en blomsterdekorasjon bestilles med sløyfer, har den to sløyfer. På den ene sløyfen står navnet/navnene fra den eller de som gir blomsterhilsen. På den andre sløyfen skrives sløyfeteksten. Ved behov kan man sette på tre eller fire sløyfer for å få plass til lengre tekster.

Sløyfetekster

1 Alltid kjærlig, god og mild, aldri vi deg glemme vil

2 De gode minnene vil alltid leve

3 Den som er elsket blir aldri borte

4 Det siste farvel

5 Du glemmes ei

6 Du var oss så kjær, og så tung å miste

7 Du vil aldri glemmes

8 Du vil alltid være i våre hjerter

9 Elsket og savnet

10 En siste hilsen og takk for alle gode minner

11 En siste hilsen

12 Et siste farvel

13 Fullført løpet, bevart troen

14 Ha’det oldefar

15 Hvil i fred

16 Høyt elsket, dypt savnet

17 Høyt er du elsket, dypt er du savnet

18 I takknemlighet

19 I takknemlighet for omsorg og kjærlighet

20 Minnene lever

21 Minnes i kjærlighet

22 Minnes i takknemlighet

23 Minnet om deg vil vi alltid ta med oss

24 Mot sykdom og smerte du kjempet og led. Vi savner deg sårt, men unner deg fred.

25 På gjensyn

26 Siste hilsen og takk for alt

27 Takk

28 Takk elskede…

29 Takk for all kjærlighet og omsorg

30 Takk for alle gode minner

31 Takk for alle gode år vi fikk sammen, kjære…

32 Takk for alt

33 Takk for alt, kjære…

34 Takk for alt du ga oss

35 Takk for alt du var for oss

36 Takk for alt og hvil i fred

37 Takk for din kjærlige omsorg for oss alle

38 Takk for godt vennskap

39 Takk, kjære …

40 Takk og farvel

41 Vi møtes igjen

42 Vi savner deg far/mor/bestemor/bestefar/etc

43 Vi vil alltid minnes deg

44 Vår takknemlighet vil alltid vare ved

Sløyfetekst
Sløyfetekst

Døgnbemannet vakttelefon 741 64 600

    Mobil: 464 15 003      ~      E-post: [email protected]

Hvis du er i den situasjon at du trenger hjelp i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av noens gravferd, er det fint om du ringer oss og avtaler en samtale (ofte kalt konferanse eller pårørendesamtale). Slik vil vi kunne gi samtalen med pårørende den tid og prioritet den fortjener. Konferansen med pårørende varierer alt etter pårørendes behov og ønske om hjelp, og man bør sette av en, til en og en halv time. Samtalen kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted. -Alt etter pårørendes ønske.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum. Vi har gratis parkering i vår bakgård. Det er også stor parkering i gaten foran kontorene. Kontoret er bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 10:00 og 14:00. I noen sammenhenger kan vi ha behov for å stenge kontoret. Dette skjer unntaksvis, men på grunn av pågående oppdrag der vi er ute for å hjelpe pårørende i forbindelse med noens bortgang. Om du skulle komme til stengt dør, vil du finne telefonnummer og en forklaring på en informasjonstavle på døren.

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

4 + 2 =