Begravelsesbyrået Landsem - En verdig avskjed og et godt minne

En verdig avskjed og et godt minne

Vi gjør alt for å skape en verdig avskjed og et godt minne. Vi er et begravelsesbyrå i Steinkjer med døgnkontinuerlig vakt alle dager i året. Er du i den situasjonen at du trenger hjelp, råd eller veiledning i forbindelse med dødsfall, kan du kontakte oss når som helst.

Har du mistet noen?

Å miste noen som står oss nær er blandt de vanskeligste erfaringene livet byr på. For mange kommer døden naturlig etter et langt levd liv. Noen opplever å miste sine nære i sykdom eller under andre tragiske omstendigheter. Mange opplever sorgreaksjoner som vanntro og følelse av uvirkelighet, savn og fortvilelse, forvirring, sinne, skyldfølelse, tapt matlyst og søvnproblemer. Noen sier de ikke føler noen ting og er lei seg på grunn av at de føler de mangler «naturlige» reaksjoner. Det er viktig å vite at alt er normalt. Det finnes ingen fasit på hvordan sorgreaksjoner skal føles eller oppleves.

La oss hjelpe deg

Som begravelsesbyrå er vår oppgave å bistå deg som pårørende i den situasjonen du er i. Vi gir råd og veiledning i det som kan oppleves som en uoversiktlig og kaotisk situasjon. Vi ivaretar dine og den avdødes ønsker og rettigheter, og er behjelpelig med alle praktiske utfordringer et dødsfall måtte innebære. Vi vet hva som må gjøres og hjelper til med alt det pårørende ønsker å få hjelp til. Det er ytterst viktig for oss at det er pårørende eller «Den som sørger for gravferden» som bestemmer hva som skal skje og i hvilken grad vi som begravelsesbyrå skal involveres i forberedelsene til en gravferd.

Døgnbemannet vakttelefon 741 64 600

    Mobil: 464 15 003      ~      E-post: [email protected]

Hvis du er i den situasjon at du trenger hjelp i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av noens gravferd, er det fint om du ringer oss og avtaler en samtale (ofte kalt konferanse eller pårørendesamtale). Slik vil vi kunne gi samtalen med pårørende den tid og prioritet den fortjener. Konferansen med pårørende varierer alt etter pårørendes behov og ønske om hjelp, og man bør sette av en, til en og en halv time. Samtalen kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted. -Alt etter pårørendes ønske.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum. Vi har gratis parkering i vår bakgård. Det er også stor parkering i gaten foran kontorene. Kontoret er bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 10:00 og 14:00. I noen sammenhenger kan vi ha behov for å stenge kontoret. Dette skjer unntaksvis, men på grunn av pågående oppdrag der vi er ute for å hjelpe pårørende i forbindelse med noens bortgang. Om du skulle komme til stengt dør, vil du finne telefonnummer og en forklaring på en informasjonstavle på døren.

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

2 + 13 =