Begravelsesbyrået Landsem - En verdig avskjed og et godt minne

En verdig avskjed og et godt minne

Vi gjør alt for å skape en verdig avskjed og et godt minne. Vi har kontorene våre i Steinkjer, men betjener alle områdene mellom Steinkjer og Flatanger, med døgnkontinuerlig vakt alle dager i året. Er du i den situasjonen at du trenger hjelp, råd eller veiledning i forbindelse med et dødsfall, kan du kontakte oss her eller ringe oss uansett tidspunkt.

Døgnbemannet vakttelefon:

464 15 003

Har du mistet noen?

Å miste noen som står oss nær er blant de vanskeligste erfaringene livet byr på. For mange kommer døden naturlig etter et langt levd liv. Andre opplever å miste sine nære i sykdom eller under andre tragiske omstendigheter.

Sorgreaksjoner kan være vantro og følelse av uvirkelighet, savn og fortvilelse, forvirring, sinne, skyldfølelse, tapt matlyst, søvnproblemer med mer. Noen føler ingen ting og er lei seg på grunn av at de mangler «naturlige» reaksjoner.

Det er viktig å vite at alt er normalt. Det finnes ingen fasit på hvordan sorgreaksjoner skal føles eller oppleves.

La oss hjelpe deg

Som begravelsesbyrå er vår oppgave å bistå deg som pårørende i den situasjonen du er i. Vi gir råd og veiledning og utfører de oppgavene vi blir gitt.

Vi ivaretar dine og den avdødes ønsker og rettigheter, og er behjelpelig med alle praktiske utfordringer et dødsfall måtte innebære.

Det er ytterst viktig for oss at du som pårørende opplever å ha kontroll. Det er du som bestemmer i hvilken grad begravelsesbyrået eller andre aktører skal involveres i forberedelsene til en gravferd.

Døgnbemannet vakttelefon 464 15 003

   E-post: [email protected]

Vi hjelper deg med planlegging og tilrettelegging av gravferden.

Du kan ringe når som helst for å avtale et møte. Møtet kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum.

Vi forsøker å holde kontoret bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 09:00 og 15:00.

Vi anbefaler uansett å ringe først for en avtale. Det kan være at alle må ut i embeds medfør. 

Gratis parkering på byråets parkeringsplass.

 

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

2 + 6 =