Dyktig og erfarent begravelsesbyrå på Steinkjer

Vi gjør alt for å skape en verdig avskjed og et godt minne. Vi har kontorene våre i Steinkjer, men betjener alle områdene mellom Steinkjer og Flatanger, med døgnkontinuerlig vakt alle dager i året. Er du i den situasjonen at du trenger hjelp, råd eller veiledning i forbindelse med et dødsfall, kan du kontakte oss her eller ringe oss uansett tidspunkt.

Begravelsesbyrået Landsem
hjelper deg

 

Som begravelsesbyrå er vår oppgave å bistå deg som pårørende i den situasjonen du er i. Vi gir råd og veiledning og utfører de oppgavene vi blir gitt. Vi ivaretar dine og den avdødes ønsker og rettigheter, og er behjelpelig med alle praktiske utfordringer et dødsfall måtte innebære.

Det er ytterst viktig for oss at du som pårørende opplever å ha kontroll. Det er du som bestemmer i hvilken grad begravelsesbyrået eller andre aktører skal involveres i forberedelsene til en gravferd.

Døgnbemannet vakttelefon: 464 15 003

Hjelper
bestillblomster

Bestill blomster

 

Du kan enkelt bestille blomster direkte til en gravferd hos oss. Når du trykker på knappen under, kommer du til en oversikt over kommende seremonier. Finn den aktuelle gravferden og bestill blomster direkte.

mistetnoen

Har du mistet noen?

 

Å miste noen som står oss nær er blant de vanskeligste erfaringene livet byr på. Sorgreaksjoner kan være vantro og følelse av uvirkelighet, savn og fortvilelse, forvirring, sinne, skyldfølelse, tapt matlyst, søvnproblemer med mer. Noen føler ingen ting og er lei seg på grunn av at de mangler «naturlige» reaksjoner.

Det er viktig å vite at alt er normalt. Det finnes ingen fasit på hvordan sorgreaksjoner skal føles eller oppleves.

Våre minnesider

Her finner du en oversikt over alle kommende og tidligere gravferder.
Bruk våre minnesider til å tenne lys, sende en hilsen eller bestille blomster direkte
til den gravferden du ønsker.