Planlegge begravelsen

 

Vi vet godt at det å måtte planlegge en gravferd er noe de fleste helst skulle vært foruten. Mange avgjørelser skal tas. Som begravelsesbyrå er det vår oppgave å bistå pårørende med å forberede begravelsen eller bisettelsen på best mulig måte i forhold til de behov den enkelte måtte ha. Pårørende velger selv i hvilken grad de ønsker hjelp. Vi hjelper gjerne til med råd og veiledning dersom pårørende selv ønsker å ta hånd om en del av oppgavene.

bestillblomster_2

Gravferd & sermoni

 

I første rekke må man velge om man ønsker kistebegravelse (begravelse) eller kremasjon (bisettelse). Deretter om det skal være en kirkelig eller borgelig gravferd. Når vi vet dette avtaler vi tid og sted for gravferdsseremonien med kirkekontoret ved kirkelig gravferd eller egnet seremonileder ved humanistisk eller annen borgelig gravferd.

Sermonidagen

 

Seremonidagen er for mange en tung dag. Det er dagen for den endelige avskjeden. De nærmeste pårørende, familie og venner samles for et siste farvel. Forsamlingen har mulighet til å sette et personlig preg på seremonien gjennom taler, diktlesning, sang eller det som måtte passe for den enkelte. Ved valg av kirkelig gravferd må man forholde seg til kirkens gravferdsliturgi. Ved å snakke med presten på forhånd legges det fint til rette for personlige innslag.

Pårørende velger selv når de vil komme til seremonien, men det kan være greit at familien er blandt de første som ankommer. Vanligvis kommer de første gjestene ca en halv time før seremonien starter.

Det er vanlig at noen deler ut program/sanghefter til gjestene. Ofte er det barn og ungdommer i familien til pårørende som kan gjøre dette. Vi er uansett til stede og vil også hjelpe til med dette etter behov. I de tilfeller det er behov deltar vi under kransepåleggingen, utdeling av blomster før båren bæres ut og stiller som bærere om det trengs.

Etter at seremonien er over rydder vi lokalene, tar vare på blomster, blomsterhilsener, telegrammer og påser at pårørende får med seg eventuelle gaver gitt ved båren. Ved behov kan vi være behjelpelig med å bringe dette til minnesamvær.

bestillblomster

Program & musikk

 

Ofte ønsker man et eget program/sanghefte til bruk under seremonien. Her har man mulighet til å velge mellom ulike typer papir og design. Det er også vanlig å benytte bilde av avdøde eller annet motiv på forsiden av programmet. Ved kirkelig gravferd må man forholde seg til det kirkelige gravferdsritualet. I samarbeid med organist og prest har man i stor grad mulighet til å velge salmer (må finnes i Norsk salmebok) og eventuelt soloinnslag (her står man friere, men innslagene skal likevel «godkjennes» av kirken).

Ved humanistisk eller annen borgelig gravferd står man fritt til å velge sanger og musikkinnslag på egen hånd.
Vi setter opp og trykker sanghefter etter pårørendes ønsker.

Vi er behjelpelig med å kontakte solist eller musiker dersom dette er ønskelig.

bestillblomster_2

Blomster

 

I samarbeid med Vårtun blomster, pynter vi båren og seremonirommet etter dine ønsker. Utvelgelsen av hvike dekorasjoner som ønskes skjer noen dager før seremonien. Vi har godt illustrerte kataloger som letter denne delen av forberedelsene. Vanligvis snakker vi om dette under konferansen. Du kan også bestille blomster eller se forslag til sløyfetekster.

Det er viktig for oss å nevne at det er du som pårørende som bestemmer. Selv om vi har en samarbeidspartner i forhold til blomster, står selvfølgelig pårørende fritt til å velge leverandør. Noen lager blomsteroppsatser selv, andre kan ha tilknytning til andre leverandører.

Minnesamvær

 

Man har til alle tider lagt stor vekt på at slekt og venner skulle samles til minnesamvær etter gravferden. Tradisjonen er fortsatt i hevd, men plass, økonomi eller andre grunner kan medføre at man ikke har minnesamvær. Eventuelt kan man ha en slik samling for bare den aller nærmeste familie.

En samling hvor det kan sies noen ord, synges litt og man minnes den som er gått bort, kan gjerne gjøres enkel og samtidig verdig. I vår tid har vi det ofte så travelt, mange møtes bare ved slike anledninger.

Vi har oversikt over de fleste aktuelle lokaler og tilbydere av catering/servering til slike anledninger og bestiller ofte dette på vegne av pårørende. Program eller sanghefter til slike anledninger kan vi designe og trykke.

mistetnoen

Våre minnesider

Her finner du en oversikt over alle kommende og tidligere gravferder.
Bruk våre minnesider til å tenne lys, sende en hilsen eller bestille blomster direkte
til den gravferden du ønsker.