Slik hjelper vi deg

 

Når noen dør er det godt å snakke med noen som vet hva som må og kan skje. For de som ønsker hjelp i en slik situasjon, er det fint å kunne ta kontakt med et begravelsesbyrå for å få råd og veiledning.

bestillblomster_2

Hvem kan bestemme hvordan gravferden skal gjennomføres?

 

Rent juridisk er det vanligvis klart hvem som har ansvar for, og rett til å gjennomføre en gravferd. Dette dreier seg i første rekke om ektefelle, samboer, partner eller barn. Om pårørende er uenige om hvordan gravferden skal forløpe, er det kommunen som bestemmer hvem som skal få rett til å sørge for gravferden. Hvis du er i en situasjon der noe av dette er uklar, eller du lurer på øvrige juridiske forhold ved noens bortgang, kan du lese mer om dette i «Gravferdsloven»

Konsultasjon

 

Den eller de pårørende som tar ansvar for gravferden tar kontakt med begravelsesbyrået for å avtale et møte. Dette møtet sammen med pårørende kaller vi en «konferanse». Det er absolutt en fordel for alle parter at det gjøres en forhåndsavtale om tidspunkt og sted for konferansen. Da kan vi gi konferansen den prioritet og ro den fortjener. Konferansen kan skje ved vårt kontor, hjemme hos pårørende eller på annet ønsket sted.

bestillblomster_2

Dødsannonse

 

De fleste velger å informere samfunnet om noens bortgang gjennom en dødsannonse i en eller flere aviser. Et dødsfall kan annonseres så snart tid og sted for gravferden er fastsatt. Utforming og innhold samt oversendelse til avisene bistår vi med.

Syning

 

Syning, at man ser den døde, er ofte en viktig del av forberedelsene til en gravferd. Det er utelukkende pårørende selv som bestemmer om det skal gis mulighet til syning. Begravelsesbyrået er behjelpelig med å vurdere om det er tilrådelig å gjennomføre en syning. Det er vanlig at man er spent og gruer seg til dette. Det er naturlig nok tungt og trist, men den visuelle og fysiske bekreftelsen man får ved å se og ta på den døde er for mange et viktig skritt til å bearbeide sorgen. Vår erfaring er at det er sjelden noen angrer på at de så den døde.

Mange lurer på om barn kan være med på en syning. All erfaring viser at barn som får god informasjon før en syning og har foreldre, søsken eller besteforeldre sammen med seg under syningen, håndterer dette minst like godt som enhver voksen. Man må være forberedt på mange spørsmål, og da er det viktig at man svarer barnet uten å legge skjul på sannheten eller forenkle sannheten med at «bestefar sover» eller lignende.

Det er i de fleste tilfeller mulig å legge tilrette for syning selv om avdøde har skader. Disse kan plastres/bandasjeres.

Vi har eget syningsrom på byrået i tilknytning til båråets kjølerom og stellerom.

bestillblomster

Stell og nedlegging
i kiste

 

Ved et dødsfall på en institusjon blir ofte avdøde stelt av de ansatte ved institusjonen. Deretter kommer begravelsesbyrået, med en på forhånd avtalt kiste, og legger avdøde ned i denne. I de tilfeller dødsfall skjer i hjemmet vil avdøde bli tatt med til byråets stellerom på båre, for stell og nedlegging i avtalt kiste der. Byrået har bygget eget høystandard kjølerom og et syningsrom i tilknytning til dette, der familiene kan få komme og ta farvel i verdige og trygge omgivelser.

Båretransport

 

Uansett hvor et dødsfall skjer har man behov for å kjøre avdøde fra dødssted til der hvor seremonien skal finne sted. I noen tilfeller må man også benytte bårebil fra seremonisted til gravplass. Dette kaller vi båretransport, og utføres med vår spesialtilpassede bårebil. Bårebilen er et verdig kjøretøy som aldri benyttes til annet enn gravferdsrelatert transport. Bårebilen har plass til en passasjer i tillegg til avdøde og sjåfør.

mistetnoen

Melding til offentlige
kontorer

 

Ulike offentlige kontorer skal varsles ved noens bortgang. Vi vil under konferansen be om en del personopplysninger (person- og fødselsnummer o.l) som kreves i denne sammenhengen.

Et dødsfall må varsles til Lensmann eller skifteretten i den kommunen avdøde bodde i. Meldingsskjema og hjelp til utfylling kan du få hos begravelsesbyrået. Eller du kan laste det ned selv under domstol.no. Varslingsfrist er 60 dager, men det er absolutt å anbefale at man sender inn skjema så snart man har anledning. Arvinger kan bare disponere avdødes midler etter at tillatelse er gitt av skifterett.

Våre minnesider

Her finner du en oversikt over alle kommende og tidligere gravferder.
Bruk våre minnesider til å tenne lys, sende en hilsen eller bestille blomster direkte
til den gravferden du ønsker.