Før gravferd

Vi vet godt at det å måtte planlegge en gravferd er noe de fleste helst skulle vært foruten. Mange avgjørelser skal tas. Som begravelsesbyrå er det vår oppgave å bistå pårørende med å forberede begravelsen eller bisettelsen på best mulig måte i forhold til de behov den enkelte måtte ha. Pårørende velger selv i hvilken grad de ønsker hjelp. Vi hjelper gjerne til med råd og veiledning dersom pårørende selv ønsker å ta hånd om en del av oppgavene. 

Valg av gravferdsform

I første rekke må man velge om man ønsker kistebegravelse (begravelse) eller kremasjon (bisettelse). Deretter om det skal være en kirkelig eller borgelig gravferd. Når vi vet dette avtaler vi tid og sted for gravferdsseremonien med kirkekontoret ved kirkelig gravferd eller egnet seremonileder ved humanistisk eller annen borgelig gravferd.

Dødsannonse

De fleste velger å informere samfunnet om noens bortgang gjennom en dødsannonse i en eller flere aviser. Et dødsfall kan annonseres så snart tid og sted for gravferden er fastsatt. Utforming og innhold samt oversendelse til avisene bistår vi med.

Program, salmer og musikk

Ofte ønsker man et eget program/sanghefte til bruk under seremonien. Her har man mulighet til å velge mellom ulike typer papir og design. Det er også vanlig å benytte bilde av avdøde eller annet motiv på forsiden av programmet. Ved kirkelig gravferd må man forholde seg til det kirkelige gravferdsritualet. I samarbeid med organist og prest har man i stor grad mulighet til å velge salmer (må finnes i Norsk salmebok) og eventuelt soloinnslag (her står man friere, men innslagene skal likevel «godkjennes» av kirken).

Ved humanistisk eller annen borgelig gravferd står man fritt til å velge sanger og musikkinnslag på egen hånd.

Vi setter opp og trykker sanghefter etter pårørendes ønsker.

Vi er behjelpelig med å kontakte solist eller musiker dersom dette er ønskelig.

Blomster

I samarbeid med Vårtun blomster, pynter vi båren og seremonirommet etter dine ønsker. Utvelgelsen av hvike dekorasjoner som ønskes skjer noen dager før seremonien. Vi har godt illustrerte kataloger som letter denne delen av forberedelsene. Vanligvis snakker vi om dette under konferansen. På denne nettsiden kan du bestille blomster eller se forslag til Sløyfetekster.

Det er viktig for oss å nevne at det er du som pårørende som bestemmer. Selv om vi har en samarbeidspartner i forhold til blomster, står selvfølgelig pårørende fritt til å velge leverandør. Noen lager blomsteroppsatser selv, andre kan ha tilknytning til andre leverandører.

Stell og nedlegging i kiste

Ved et dødsfall på en institusjon blir ofte avdøde stelt av de ansatte ved institusjonen. Deretter kommer begravelsesbyrået, med en på forhånd avtalt kiste, og legger avdøde ned i denne. I de tilfeller dødsfall skjer i hjemmet vil avdøde bli tatt med til byråets stellerom på båre, for stell og nedlegging i avtalt kiste der. Byrået har bygget eget høystandard kjølerom og et syningsrom i tilknytning til dette, der familiene kan få komme og ta farvel i verdige og trygge omgivelser.

Syning

Syning, at man ser den døde, er ofte en viktig del av forberedelsene til en gravferd. Det er utelukkende pårørende selv som bestemmer om det skal gis mulighet til syning. Begravelsesbyrået er behjelpelig med å vurdere om det er tilrådelig å gjennomføre en syning. Det er vanlig at man er spent og gruer seg til dette. Det er naturlig nok tungt og trist, men den visuelle og fysiske bekreftelsen man får ved å se og ta på den døde er for mange et viktig skritt til å bearbeide sorgen. Vår erfaring er at det er sjelden noen angrer på at de så den døde.

Mange lurer på om barn kan være med på en syning. All erfaring viser at barn som får god informasjon før en syning og har foreldre, søsken eller besteforeldre sammen med seg under syningen, håndterer dette minst like godt som enhver voksen. Man må være forberedt på mange spørsmål, og da er det viktig at man svarer barnet uten å legge skjul på sannheten eller forenkle sannheten med at «bestefar sover» eller lignende.

Det er i de fleste tilfeller mulig å legge tilrette for syning selv om avdøde har skader. Disse kan plastres/bandasjeres. 

Vi har eget syningsrom på byrået i tilknytning til båråets kjølerom og stellerom. 

Båretransport

Uansett hvor et dødsfall skjer har man behov for å kjøre avdøde fra dødssted til der hvor seremonien skal finne sted. I noen tilfeller må man også benytte bårebil fra seremonisted til gravplass. Dette kaller vi båretransport, og utføres med vår spesialtilpassede bårebil. Bårebilen er et verdig kjøretøy som aldri benyttes til annet enn gravferdsrelatert transport. Bårebilen har plass til en passasjer i tillegg til avdøde og sjåfør. 

Minnesamvær

Man har til alle tider lagt stor vekt på at slekt og venner skulle samles til minnesamvær etter gravferden. Tradisjonen er fortsatt i hevd, men plass, økonomi eller andre grunner kan medføre at man ikke har minnesamvær. Eventuelt kan man ha en slik samling for bare den aller nærmeste familie. En samling hvor det kan sies noen ord, synges litt og man minnes den som er gått bort, kan gjerne gjøres enkel og samtidig verdig. I vår tid har vi det ofte så travelt, mange møtes bare ved slike anledninger.

Vi har oversikt over de fleste aktuelle lokaler og tilbydere av catering/servering til slike anledninger og bestiller ofte dette på vegne av pårørende. Program eller sanghefter til slike anledninger kan vi designe og trykke.

Meldinger til offentlige kontorer

Ulike offentlige kontorer skal varsles ved noens bortgang. Vi vil under konferansen be om en del personopplysninger (person- og fødselsnummer o.l) som kreves i denne sammenhengen.

Et dødsfall må varsles til Lensmann eller skifteretten i den kommunen avdøde bodde i. Meldingsskjema og hjelp til utfylling kan du få hos begravelsesbyrået. Eller du kan laste det ned selv under domstol.no. Varslingsfrist er 60 dager, men det er absolutt å anbefale at man sender inn skjema så snart man har anledning. Arvinger kan bare disponere avdødes midler etter at tillatelse er gitt av skifterett. 

Døgnbemannet vakttelefon 464 15 003

   E-post: [email protected]

Vi hjelper deg med planlegging og tilrettelegging av gravferden.

Du kan ringe når som helst for å avtale et møte. Møtet kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum.

Vi forsøker å holde kontoret bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 09:00 og 15:00.

Vi anbefaler uansett å ringe først for en avtale. Det kan være at alle må ut i embeds medfør. 

Gratis parkering på byråets parkeringsplass.

 

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

14 + 5 =