Seremonidagen

Seremonidagen er for mange en tung dag. Det er dagen for den endelige avskjeden. De næmeste pårørende, familie og venner samles for et siste farvel.

Et personlig preg

Forsamlingen har mulighet til å sette et personlig preg på seremonien gjennom taler, diktlesning, sang eller det som måtte passe for den enkelte. Ved valg av kirkelig gravferd må man forholde seg til kirkens gravferdsliturgi. Ved å snakke med presten på forhånd legges det fint til rette for personlige innslag.

Ankomsttid

Pårørende velger selv når de vil komme til seremonien, men det kan være greit at familien er blandt de første som ankommer. Vanligvis kommer de første gjestene ca en halv time før seremonien starter.

Programutdeling

Det er vanlig at noen deler ut program/sanghefter til gjestene. Ofte er det barn og ungdommer i familien til pårørende som kan gjøre dette. Vi er uansett til stede og vil også hjelpe til med dette etter behov.

Dekorasjon og bæring

I de tilfeller det er behov deltar vi under kransepåleggingen, utdeling av blomster før båren bæres ut og stiller som bærere om det trengs.

Avslutning

Etter at seremonien er over rydder vi lokalene, tar vare på blomster, blomsterhilsner, telegrammer og påser at pårørende får med seg eventuelle gaver gitt ved båren. Ved behov kjører vi blomster og annet hjem til pårørende eller til der hvor minnesamvær finner sted.

Døgnbemannet vakttelefon 741 64 600

    Mobil: 464 15 003      ~      E-post: [email protected]

Hvis du er i den situasjon at du trenger hjelp i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av noens gravferd, er det fint om du ringer oss og avtaler en samtale (ofte kalt konferanse eller pårørendesamtale). Slik vil vi kunne gi samtalen med pårørende den tid og prioritet den fortjener. Konferansen med pårørende varierer alt etter pårørendes behov og ønske om hjelp, og man bør sette av en, til en og en halv time. Samtalen kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted. -Alt etter pårørendes ønske.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum. Vi har gratis parkering i vår bakgård. Det er også stor parkering i gaten foran kontorene. Kontoret er bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 10:00 og 14:00. I noen sammenhenger kan vi ha behov for å stenge kontoret. Dette skjer unntaksvis, men på grunn av pågående oppdrag der vi er ute for å hjelpe pårørende i forbindelse med noens bortgang. Om du skulle komme til stengt dør, vil du finne telefonnummer og en forklaring på en informasjonstavle på døren.

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

13 + 2 =