Kontakt begravelsesbyrået

Når noen dør er det godt å snakke med noen som vet hva som må og kan skje. For de som ønsker hjelp i en slik situasjon, er det fint å kunne ta kontakt med et begravelsesbyrå for å få råd og veiledning.

Hvem kan bestemme hvordan gravferden skal gjennomføres?

Rent juridisk er det vanligvis klart hvem som har ansvar for, og rett til å gjennomføre en gravferd. Dette dreier seg i første rekke om ektefelle, samboer, partner eller barn. Om pårørende er uenige om hvordan gravferden skal forløpe, er det kommunen som bestemmer hvem som skal få rett til å sørge for gravferden. Hvis du er i en situasjon der noe av dette er uklar, eller du lurer på øvrige juridiske forhold ved noens bortgang, kan du lese mer om dette i «Gravferdsloven»

Konferansen

Den eller de pårørende som tar ansvar for gravferden tar kontakt med begravelsesbyrået for å avtale et møte. Dette møtet sammen med pårørende kaller vi en «konferanse». Det er absolutt en fordel for alle parter at det gjøres en forhåndsavtale om tidspunkt og sted for konferansen. Da kan vi gi konferansen den prioritet og ro den fortjener. Konferansen kan skje ved vårt kontor, hjemme hos pårørende eller på annet ønsket sted.

Døgnbemannet vakttelefon 464 15 003

   E-post: [email protected]

Vi hjelper deg med planlegging og tilrettelegging av gravferden.

Du kan ringe når som helst for å avtale et møte. Møtet kan finne sted på vårt kontor, i hjemmet eller annet egnet sted.

Kontoradresse og åpningstider

Vi har kontorer i Ølvegata 22 på Nordsida i Steinkjer sentrum.

Vi forsøker å holde kontoret bemannet alle virkedager med kjernetid mellom kl 09:00 og 15:00.

Vi anbefaler uansett å ringe først for en avtale. Det kan være at alle må ut i embeds medfør. 

Gratis parkering på byråets parkeringsplass.

 

Begravelsesbyrået Landsem

Ølvegata 22 7715 Steinkjer

Kontaktskjema

13 + 11 =